461 ofert
83 szkółek

Kordia - wciąż najbardziej ceniona odmiana czereśni

Kordia to odmiana najczęściej produkowana w szkółkach w Polsce, gdyż jest jedną z najwartościowszych, późnych odmian czereśni. Jej owoce są duże, a nawet bardzo duże, niezwykle atrakcyjne i smaczne. Zwarty, chrząstkowaty, jasnoczerwony miąższ jest aromatyczny i bardzo smaczny. Decydując się na uprawę tej odmiany musimy pamiętać o jej dużej wrażliwości na mróz. Plenność Kordii jest obfita i dość regularna. Dorodne i smaczne owoce posiadają dużą wartość deserową, ale polecane są także na przetwory. Dobrze znoszą transport.

W ubiegłym roku wyprodukowano w szkółkach 108 087 sztuk drzewek odmiany Kordia, co stanowiło 23,3 procent spośród wszystkich 463 593 drzewek czereśni wyprodukowanych w kraju. Dwa lata temu było podobnie – Kordia stanowiła około 21 procent całej produkcji czereśni (razem 591 367 sztuk).

Skład odmianowy oraz proporcje produkcji odmian drzewek czereśni w szkółkach, zarówno w ubiegłym roku, jak i dwa lata temu był podobny i w pierwszej czwórce (oprócz odmiany Kordia), na kolejnych miejscach w rankingu produkowanych drzewek, znajdowały się odmiany Regina, Summit i Burlat.

Pozostałe 40 procent wyprodukowanych drzewek stanowiło 19 odmian czereśni. Za każdym razem były to te same odmiany, poza odmianą Sunburst, która pojawiła się na liście odmian z 2011 roku, na rzecz odmiany Ulster, którą produkowano jeszcze dwa lata temu, a która zniknęła z listy już w kolejnym zestawieniu. Obie odmiany stanowiły jedną dziesiątą produkcji, co przekładało się na rząd wielkości kilkuset zarejestrowanych drzewek (Sunbrust – 250 sztuk oraz Ulster – 300 sztuk).

Odmiany, które wciąż zasługują na uwagę, których produkcja stanowi w ostatnich latach po kilka procent, to przede wszystkim Sylvia, Vega, Lapins, Rivan, Buttnera Czerwona, Techlovan, Vanda i Sam.

Niewiele mniej w ciągu ostatnich dwóch lat produkowało się drzewek czereśni odmian Schneidera Późna (prawie 2 procent) oraz Van (nieco ponad 1 procent).

Karina, Hedelfińska, Pola, Rainier, Oktavia, Karesova, Merchant i Merton Premier to czereśnie, które produkowane były w ilościach od około kilku tysięcy sztuk do kilkuset drzewek. Odmiany te stanowiły niecały jeden procent ogólnej produkcji czereśni w Polsce w latach 2010 – 2011.

Raport z wyników kwalifikacji drzewek owocowych PIORiN


CZEREŚNIE - 2011 szt. %   CZEREŚNIE - 2010 szt. %
Kordia    108 087         23,3      Kordia  126 741 21,4
Regina      90 140         19,4      Regina  91 700 15,5
Summit      75 717         16,3      Summit  75 860 12,8
Burlat      32 093           6,9      Burlat 58 583 9,9
Sylvia      20 730           4,5      Vega  37 090 6,3
Vega      20 676           4,5      Lapins  29 377 5,0
Lapins      20 386           4,4      Rivan  21 869 3,7
Rivan      18 233           3,9      Sylvia  20 950 3,5
Buttnera Czerwona      13 235           2,9      Techlovan  19 695 3,3
Techlovan      11 205           2,4      Vanda   17 658 3,0
Vanda      10 530           2,3      Sam  17 631 3,0
Sam      10 309           2,2      Buttnera Czerwona  14 624 2,5
Schneidera Pózna        6 300           1,4      Schneidera Pózna  11 380 1,9
Van        5 802           1,3      Rainier  9 870 1,7
Karina        4 235           0,9      Karina 9 206 1,6
Hedelfinska        3 315           0,7      Hedelfinska  7 615 1,3
Pola        2 970           0,6      Oktavia 6 950 1,2
Rainier        2 890           0,6      Van   5 723 1,0
Oktavia        2 510           0,5      Karesova  4 140 0,7
Karesova        2 180           0,5      Pola  2 535 0,4
Merchant        1 500           0,3      Merchant 1 000 0,2
Merton Premier           300           0,1      Merton Premier  870 0,1
Sunburst           250           0,1      Ulster   300 0,1
Razem :     463 593       100,0      Razem :  591 367 100,0


Aleksandra Kaszuba