461 ofert
83 szkółek

M26 najchętniej stosowaną podkładką pod jabłoń w 2011r.

Drzewka jabłoni stanowią największą część produkcji szkółkarskiej w Polsce spośród wszystkich gatunków roślin sadowniczych. Z danych zgromadzonych przez serwis szkolkarstwo.agro.pl wynika, że Gospodarstwa Szkółkarskie zarejestrowane w portalu, w 2011 roku wyprodukowały drzewka 60 różnych odmian jabłoni.

Najwięcej szkółek w ubiegłym roku – 52 Gospodarstwa, wyprodukowało drzewka odmiany Szampion oraz sporta tej odmiany – Szampion Reno. Na drugim miejscu jest odmiana Idared, którą produkowało się w 31 gospodarstwach. Trzydzieści szkółek produkowało drzewka odmiany Geneva Early. Następnie 22 szkółki zajmowały się produkcją drzewek jabłoni Lobo, a odmianę Golden Delicious można było nabyć w minionym roku w 19 szkółkach.

W drugiej dziesiątce znajdują się odmiany Ligol (18 szkółek), Oliwka Żółta (17 szkółek), Antonówka (16 szkółek), Delikates (15 szkółek), Gala (14 szkółek), Red Boskoop (13 szkółek), Golden Delicious Reinders (12 szkółek), Eliza, Gloster, Koksa Pomarańczowa (11 szkółek), Kosztela, Malinowa Oberlandzka, Najdared (10 szkółek).

Najwięcej Gospodarstw Szkółkarskich szczepi drzewka jabłoni na podkładce półkarłowej M 26. Produkcja drzewek jabłoni na podkładce M 26 stanowi 45 procent z ogółu szkółek wytwarzających drzewka jabłoni. Najwięcej na tej podkładce wyprodukowano drzewek odmiany Szampion (w 17 szkółkach), następnie Geneva Early (w 13 szkółkach), a także Antonówki i Oliwki Żółtej (w 11 szkółkach).

Drugą najbardziej pożądaną podkładką pod jabłoń jest podkładka karłowa M 9, na której szczepione drzewka sprzedawane były w liczbie szkółek stanowiącej 25 procent spośród wszystkich zarejestrowanych Gospodarstw Szkółkarskich. Na podkładce M 9 najchętniej szczepiono takie odmiany jak: Szampion i sporty (11 szkółek), Lobo (8 szkółek), Gloster (7 szkółek), Eliza, Golden Delicious Reinders, Ligol (5 szkółek).

W 32 szkółkach wytwarzano drzewka na podkładce P 14, które stanowiły 7,1 procent wśród ogółu sprzedawanych drzewek. Szampion (4 szkółki), Golden Delicious (4 szkółki) i Gala (3 szkółki), to odmiany jabłoni najczęściej szczepione na podkładce P 14.
Równie duże znaczenie ma podkładka pod jabłoń M 7, na której szczepione drzewka jabłoni dostępne były w 2011 roku w 36 gospodarstwach (8,0 procent z wszystkich gospodarstw). Wyprodukowano drzewka odmiany Szampion na tej podkładce w ośmiu szkółkach, a w czterech szkółkach drzewka odmiany Idared, a także 3 szkółki wyprodukowały drzewka odmiany Geneva Early na podkładce M 7.

Część 6,2 procent ogółu stanowiła produkcja drzewek na podkładce A 2, na której drzewka sprzedawano w 28 Gospodarstwach Szkółkarskich. Po 6 szkółek produkowało drzewka odmiany Idared oraz Szampion, jak również po dwie szkółki – drzewka odmian Gala i Geneva Early.

Duże znaczenie w ubiegłorocznej produkcji szkółkarskiej miały drzewka szczepione na Antonówce, które wytwarzały 4,0 procent wszystkich gospodarstw w kraju. Najchętniej szczepione odmiany na Antonówce to Oliwka Żółta, Antonówka, Kosztela, Idared oraz Malinowa Oberlandzka. Wszystkie odmiany produkowane były w osiemnastu gospodarstwach szkółkarskich.

W dziewiętnastu szkółkach nabyć można było drzewka szczepione na podkładce P 60, a największą część spośród tych drzewek stanowiły drzewa Szampiona i Szampion Reno (6 szkółek). Po trzy gospodarstwa posiadały w swoim asortymencie drzewka Ligola, Gali i Golden Delicious szczepione na podkładce P 60.

W jednej szkółce nabyć można było drzewka odmiany Idared na podkładce MM 106, a także drzewka jabłoni na podkładce P 22 odmiany Mutsu.Tab. 1. Liczba szkółek produkujących drzewka jabłoni na określonej podkładce
  ilość szkółek %
                                      wszystkie podkładki 452 100
                              podkładka M 26                              
203 45,0
                              podkładka M 9                                 
114 25,0
                              podkładka P 14 32 7,1
                              podkładka M 7 36 8,0
                              podkładka A 2 28 6,2
                              podkładka Antonówka 18 4,0
                              podkładka P 60 19 4,2
                              podkładka MM 106 1 0,2
                              podkładka P 22 1 0,2


Tab. 2. Wykaz odmian jabłoni produkowanych w krajowych gospodarstwach szkółkarskich - ilość szkółek, z produkcją danej odmiany na określonej podkładce

podkładka M 26     podkł. Antonówka     podkładka P 14     podkładka M 9  
  liczba szkółek     liczba szkółek     liczba szkółek     liczba szkółek
Szampion 17   Malinowa Oberlandzka 2   Szampion 4   Szampion 11
Geneva Early 13   Idared 2   Golden Delicious 4   Lobo 8
Antonówka 11   Lobo 1   Gala 3   Gloster 7
Oliwka Żółta 11   Kosztela 2   Malinowa Oberlandzka 2   Eliza 6
Lobo 10   Antonówka 2   Jonagold 2   Golden Delicious Reinders 6
Delikates 9   Landsberska 1   Lobo 2   Ligol 6
Ligol 9   Ananas Berżnicki 1   Oliwka Żółta 2   Idared  5
Koksa Pomarańczowa 8   Golden Delicious 1   Delikates 2   Rubin 5
Red Boskoop 8   Delikates 1   Idared 1   Red Boskoop 4
Idared 7   Oliwka Żółta 2   Koksa Pomarańczowa 1   Geneva Early 4
Golden Delicious 6   Gala Must 1   Boiken 1   Golden Delicious 4
Topaz 6   Golden Delicious Reinders 1   Geneva Early 1   Gala Must 3
Najdared 6   Koksa Pomarańczowa 1   Jonica 1   Jonagold Decosta 3
Idared 5         Cortland Wicki 1   Mutsu 3
Golden Delicious Reinders 5         Najdared 1   Rubinstar 3
Eliza 5   podkładka M 7     Witos 1   Rubinola 3
Alwa 4     liczba szkółek   Novamac 1   Jonagored Supra 3
Jonagold 4   Szampion 8   Lired 1   Bohemia 3
Kosztela 4   Idared 4   Jester 1   Jonagold 2
Boiken 4   Geneva Early 3         Piros 2
Gala 4   Kosztela 2         Idaredest 2
Jonica 3   Ariwa 2   podkładka A 2     Beni Shogu (Fuji) 2
Gloster 3   Antonowka 2     liczba szkółek   Reno 2 2
Malinowa Oberlandzka 3   Cortland Wicki 2   Idared 6   Cortland 2
James Grieve 2   Malinowa Oberlandzka 2   Szampion 6   Gala 2
Cortland 2   Najdared 2   Gala 2   Braeburn 1
Katja 2   Gala Must 1   Geneva Early 2   Jonica 1
Novamac 2   Red Boskoop 1   Gloster 1   Delikates 1
Lired 2   Freedom 1   Golden Delicious 1   Celeste 1
Paulared 2   Novamac 1   Jonagold 1   Najdared 1
Piros 2   Oliwka Żółta 1   Rubinstar 1   Rubinola 1
Rubinola 2   Delikates 1   Antonówka 1   Kosztela 1
Witos 2   Lired 1   Koksa Pomarańczowa 1   Boskoop 1
Jonagored Supra 2   Szara Reneta 1   Oliwka Żółta 1   James Grieve 1
Gala Must 2   Idaredest 1   Delikates 1   Cesarz Wilhelm 1
Discovery 1         Kosztela 1   Paulared 1
Fantazja 1         Malinowa Oberlandzka 1   Freedom 1
Freedol 1   podkładka P 60     Ananas Berżnicki 1   Katja 1
Jonagold Decosta 1     liczba szkółek   Julia 1      
Sawa 1   Szampion 6            
Boskoop 1   Ligol 3            
Rubin 1   Gala 3   podkł. MM 106     podkładka P 22  
Reno 2 1   Golden Delicious 3     liczba szkółek     liczba szkółek
Rubinstar 1   Lobo 1   Idared 1   Mutsu 1
Idaredest 1   Boskoop 1            
Ambassy 1   Rubin 1            
Ariwa 1   Geneva Early 1            
Celeste 1                  
Melrose 1                  
Mutsu 1                  
Rajka 1                  

Informacje pochodzą z danych zgromadzonych przez serwis szkółkarski, na podstawie ofert zamieszczonych przez zarejestrowane Gospodarstwa Szkółkarskie w 2011 roku, wg stanu z dnia 10 kwietnia 2012.

Aleksandra Kaszuba