461 ofert
83 szkółek

Najbardziej popularne odmiany grusz w 2011 roku

Triumf Packhama jest jedyną odmianą gruszy zarejestrowaną przez Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w roku 2010, a której produkcji nie kontynuowano już w kolejnym, 2011 roku. Dwa lata temu zakwalifikowano 830 drzewek tej odmiany, a produkcja ta stanowiła niewielki odsetek ogółu produkcji drzewek gruszy w 2010 roku.


Konferencja, Lukasówka i Faworytka to niezmiennie trzy grusze należące do czołówki odmian produkowanych w największej liczbie.

Konferencjastanowiła w ubiegłym roku ponad 55 procent całej produkcji drzewek gruszy, a zakwalifikowano 218 108 jej sztuk. Dwa lata temu – podobnie, wyprodukowano 247 769 sztuk drzewek odmiany Konferencja, które obejmowały 45 procent ogólnej produkcji. Produkcja Lukasówki i Konferencji zawsze stanowiła po kilkanaście procent wszystkich zakwalifikowanych drzew gruszy w danym roku.

Konferencja to odmiana angielska o średniej wielkości owocach, typowa w uprawie dla ciepłych regionów krajów. Jest średnio wrażliwa na mróz i odporna parcha, a jej drzewo rośnie silnie, osiągając duże owoce – zielono-żółte, słodkie, soczyste i aromatyczne. Owoce nadają się do zbioru późną jesienią – na przełomie września i października. Gruszki mają charakterystyczną matową skórkę i są to owoce typowo deserowe. Konferencja jest odmianą odpowiednią na gleby średnie.

Lukasówka jest odmianą bardzo wrażliwą zarówno na mróz jak i parcha, a mimo tego jej gruszki należą do najpopularniejszych, bowiem są bardzo smaczne, duże i łatwe w przechowywaniu. Lukasówka owocuje obficie i corocznie. Owoce osiągają dojrzałość na przełomie września i października. Dobrym sąsiedztwem dla tej odmiany będą Bonkreta Williamsa, Faworytka i Komisówka.

Faworytka występująca także pod nazwą Klapsa jest typowo letnią odmianą gruszy o wysokiej wrażliwości na mróz i średniej odporności na parcha. Jej owoce są gotowe do zbioru już w sierpniu. Gruszki są malowniczo zielonkawe, z czerwonym rumieńcem (w przeciwieństwie do podobnej odmiany Red Faworytki, której owoce są czerwone w całości), bardzo soczyste. Jest to najpopularniejsza odmiana gruszy owocującej latem. Wśród odmian-zapylaczy Faworytki wyróżnia się Konferencję, Bonkretę Williamsa i Komisówkę.

W pierwszej dziesiątce odmian produkowanych w polskich szkółkach najczęściej, zarówno w ubiegłym roku jaki i w roku 2010 znalazły się takie odmiany gruszy jak: General Leclerc, Bera Hardy, Carola, Bonkreta Williamsa, Concorde, Red Faworytka, Komisówka oraz Isolda.
Produkcja tych odmian wynosiła po kilka do kilkunastu tysięcy sztuk rocznie, oraz stanowiła od 1 procenta do 5 procent zsumowanej produkcji drzewek gruszy.

Bojniczanka, Radana, Hortensja i David to mniej popularne odmiany, których produkcja według danych PIORiN w ubiegłym roku była najmniejsza i wynosiła po kilkanaście sztuk drzewek, stanowiąc około jedną dziesiątą procenta z ogólnej kwalifikacji drzewek gruszy.
Konferencja
Liczba sztuk
                          218 108   
%

55,70
Lukasówka        57 880    14,80
Faworytka        41 710    10,70
General Leclerc        13 500    3,40
Bera Hardy        12 935    3,30
Carola          7 968    2,00
Bonkreta Williamsa          7 672    2,00
Concorde          4 300    1,10
Red Faworytka          4 260    1,10
Komisówka          4 016    1,00
Red Bonkreta Williamsa          3 350    0,90
Alfa          2 960    0,80
Dicolor          2 560    0,70
Isolda          2 390    0,60
Amfora          2 310    0,60
Erika          1 920    0,50
Blanka          1 880    0,50
Bojniczanka             720    0,20
David             540    0,10
Radana             320    0,10
Hortensia             250    0,10
Razem :
     391 549    100,0

Raport z wyników kwalifikacji drzewek owocowych PIORiN z 2011 roku
Konferencja 
Liczba sztuk


247 769
%


45,80
Lukasówka  72 552 13,40
Faworytka  60 374 11,20
Concorde  29 800 5,50
General Leclerc  21 255 3,90
Carola  16 270 3,00
Bonkreta Williamsa  13 552 2,50
Red Faworytka  12 487 2,30
Isolda  8 640 1,60
Komisówka  8 420 1,60
Hortensia  8 000 1,50
Bera Hardy  7 650 1,40
Red Bonkreta Williamsa  7 185 1,30
Blanka  5 930 1,10
Amfora  5 620 1,00
Dicolor 5 350 1,00
David  3 600 0,70
Alfa  2 330 0,40
Erika  1 990 0,40
Triumf Packhama 830 0,20
Radana  820 0,20
Bojniczanka  815 0,20
Razem :  541 239 100


Raport z wyników kwalifikacji drzewek owocowych PIORiN z 2010 roku


Aleksandra Kaszuba