461 ofert
83 szkółek

Podkładki wegetatywne pod gatunki sadownicze - 2011

W 2011 roku w szkółkach wyprodukowano łącznie 213 310 sztuk podkładek dla czereśni i wiśni. Największą część stanowiła podkładka Colt, na której szczepione drzewa cechują się silnym wzrostem oraz rozłożystą korną. Wyhodowano w ubiegłym roku 117 785 podkładek Colt. Podkładki pod wiśnie i czereśnie także cieszące się dużą popularnością to Gisela 5, których wyprodukowano 42 300 sztuk oraz Gisela 6, tj. 1 000 roślin. Typ podkładki F12/1 wyhodowano w Anglii drogą selekcji siewek czereśni ptasiej, jako podkładkę rosnącą silnie, ale bardzo dobrze zrastającą się z odmianami wiśni i czereśni. Jest to podkładka ceniona przez sadowników i szkółkarzy, a w ubiegłym roku otrzymano jej 52 215 sztuk. Dobrą, słabo rosnącą podkładką dla czereśni jest P-HL A, które również znalazły się na liście gatunków sadowniczych wyprodukowanych w szkółkach w Polsce w ubiegłym roku, w liczbie 10 sztuk roślin. Odmiany wiśni i czereśni szczepione na tej podkładce są o 40–50% mniejsze niż na czereśni ptasiej i nadają się do zakładania intensywnych sadów.

Podkładki pod jabłonie, cieszące się największym powodzeniem, to karłowa podkładka M 9 oraz półkarłowa M 26. W 2011 roku PIORiN zarejestrował 988 468 sztuk podkładki M 9, która została otrzymana w Anglii. Roślina jest wrażliwa na zarazę ogniową i bawełnicę korówkę, a średnio podatna na mączniaka i mało podatna na zgniliznę pierścieniową podstawy pnia. Jej wytrzymałość na mróz jest niska (-9,6oC). Korzystnie wpływa na plenność drzew oraz cechy jakościowe owoców. Słabo zakotwicza się w glebie i należy stosować podpory. Drzewa na tej podkładce powinno się sadzić na glebach żyznych i wilgotnych. Polecana dla odmian silnie i umiarkowanie silnie rosnących.

Niewiele mniej podkładek, bo 753 123 roślin wyhodowano w przypadku M 26. Tak samo jak M 9, również M 26 została wyhodowana w Anglii. Podatność na choroby i szkodniki tej podkładki jest bardzo mała w przypadku zarazy ogniowej. Jest średnio podatna na pierścieniową zgniliznę podstawy pnia, a mało podatna na guzowatość korzeni. Nie jest odporna na bawełnicę korówkę. Jest najbardziej wytrzymałą na mróz podkładką z serii M. System korzeniowy ma niezbyt rozbudowany, dlatego należy stosować podpory zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu drzewek na tej podkładce. Polecana jest dla odmian średnio silnie i słabo rosnących, na gleby lekkie, mniej zasobne. Nie powinno się jej sadzić na glebach ciężkich i zlewnych.

Asortyment podkładek pod jabłonie jest stosunkowo duży, zarejestrowano 20 różnych podkładek wegetatywnych pod ten gatunek. W ubiegłym roku szkółkarze wyprodukowali łącznie 3 444 347 podkładek dla jabłoni. Największą popularnością cieszyły się odmiany: RN 29, P 14, P 60, M 7 oraz M9T337, które należą do pierwszej siódemki podkładek najczęściej produkowanych w kraju. Każdą z nich wyhodowano w ilości nie mniejszej niż dwa tysiące sztuk roślin.

Grusze najczęściej szczepione są na podkładkach S 1
, której szkółkarze wyprodukowali 115 270 sztuk oraz MA, z produkcją rzędu 8 413 sztuk, a także podkładka A – i 5 700 roślin. Po cztery tysiące sztuk stanowiła produkcja podkładek dla gruszy Adams, BA 29 oraz C. Łącznie produkcja szkółkarska wynosiła 141 383 sztuk podkładek wegetatywnych dla gruszy w 2011 roku.

Produkcja podkładek wegetatywnych dla śliw stanowiła 22 000 sztuk roślin, a wyprodukowano jeden typ podkładki - Pumiselect, który jest typem śliwy karłowej.
Pumiselect wyhodowana została w Niemczech, to podkładka pochodząca od Prunus pumila. Jest to podkładka karłowa zmniejszająca wzrost drzew o około 50%, dlatego może być polecana do intensywnych nasadzeń. Zrasta się ze wszystkimi odmianami, wytwarza mało odrostów korzeniowych i tworzy dobry system korzeniowy. Nie jest porażana przez wirusa szarki. Pumiselect charakteryzuje się dużymi wymaganiami glebowymi, źle znosi gleby podmokłe, jest tolerancyjna wobec suszy.Plantacja podkładek wegetatywnych - wg Raportu z wyników kwalifikacji materiału szkółkarskiego PIORiN 
             
P 67 (d. ISS 2295)   100 Podkładki dla
jabłoni
  Pumiselect
(typ śliwy karłowej)
22000 Podkładki dla śliw
P 66 (d. ISS 2195) 200   Razem : 22000
Pb-4 1250        
P 59  1930        
M 9 EMLA  2632   5700 Podkładki dla
gruszy
MM 111   3000   Adams   4000
P 16  8140   BA 29   4000
M7 EMLA  9995   C   4000
P 22 33930   MA  8413
MM 106   50510   S 1  115270
A 2 61185   Razem : 141383
M26 EMLA  67180        
M 9 RN 29  82415        
RN 29   178020   Colt  117785 Podkładki dla czereśni
P 14  244767   Gisela 5  42300
P 60  255995   Gisela 6  1000
M 7 261207   F12/1
(typ czereśni ptasiej)
52215
M9T337 440300   PHL A
(typ czereśni ptasiej)
10
M 26  753123   Razem : 213310
M 9 988468        
Razem : 3444347        


Aleksandra Kaszuba